Alua Pasambahan Makan dan Minum | Part 2

Pada bagian ini, kita akan melanjutkan petatah petitih atau alua pasambahan makan dan minum Minangkabau. Pada part 1 adalah bagian pembuka yang disebut dengan pambukak kato. Sedangkan pada bagian ini alah situasi melihat hidangan yang telah disuguhkan.

MALIEK JUADAH / MELIHAT HIDANGAN

Alua Pasambahan Makan dan Minum Part 2

Dt Parpatiah : Maalah Datuak !…………..(Ambo)! 
Adopun tawalak kato Datuak tadi, nyato lah talalai lah talambek dek kami mampaiyo mampatidokan, ampun jo ma’af kami mintak, izin jo relah dari Datuak ! ( Kapado Allah Mak Datuak )! Nan bak santano Urang Batanun ; Dirontang bonang jo suto, bari barintiak bacukiah ragi, Ragi elok bonag salosai samo mancinto jadi kain. Kain baguntiang lah bajaik, baju lah sudah disaruang kan. Indak kadi ulang kilin, indak kaditikan jajak. Diulang kilin kok sipi, ditikam jajak kok cupu, dititi batang kok batimbang, Takuik di ragi kabatimbang, ragu dirintiak ka batuka.

Sadang dirintang nan baitu, sadang dimabuak nan bak kian. Datang pitunjuk dari Allah, tibo tolongan dari Nobi. Tabayang pitatah jo patitih, Gurindam Caro Limo Puluah, kini tasabuik-sabuik juwo, Satinggi-tinggi malantiang, lah tasasiak ka awan biru, suruiknyo katanah nagko lah juwo, sajauah-jauah marantau, lopeh ka Arab jo ka Masiah, Irak jo Iran tak dibaco, suruiknyo ka kampuang nagko lah juwo. Sabanyak kato nan tasabuik ujuang pangabisan sajo nan kami ambiak.

Nan maalah ujuang pangabisan kato Datuak tadi kalau kami lai indak salah donga : Aluran Juadah nan ditongah Caliak-caliak lah dek Datuak, pandanglah Juadah jo Hidangan , Kok lai kurang nan ka kami tambah, umpang kok lai nan ka kami sisik, labiah nan indak ka kami ambiak ! Kan baitu kato Datuak!

( Bona )

Ditiliak dikonang-konang, di ajun dalam kiro-kiro, pandang jauah lah kami layangkan, pandang dokek pun lah kami tukiak kan, tagerek pandang arah katongah,tampaklah Juadah jo Hidangan. Manuruik tiliak pandangan kami, Alah lah boneh nan bak padi satangkai, lah bulek nan bak ampacang ciek, kok aluih lah bak dindiang camin, data lah bak lantai batu. Sonang lah hati mamandangi.

Ontah kok sakorek dek kami sabalah kaniak, sabalah kakiun Datuak lah nan ka tahu. Baa ka elok ka baiak nyo bona dianta sampai kabakeh Datuak. Baitu pulo nan kasaponyo.

#alua pasambahan mkan

Dt Mangguang : Lah sampai dek Datuak ?…………………..( Lah sampai )!

Alah lah Boneh nan bak padi satangkai, lah bulek nan bak ambacang ciek ! Baa kaelok ka baiaknyo Bona dianta sampai ka bakeh Datuak ! Kan baitu kato Datuak !?

( Bona )

Dek kami kan iyo kato sapatahtu nan bananti, rundiang sabuah nan batunggu, kini Datuak alah la manarimo, sonanglah bona dalam hati, sajuak didalam kiro-kiro. Namun baato tulai kini, Nak joleh Niat ko sampai, nak asoh kauah salamat.

Nak jaan dimabuak iko juwo. Nan pintak pinto dek kami adok kadiri badan Datuak, baiak kapado nan basamo. Aiah dingin Pambasuah tangan, aiah angek palapeh Awih, Hidangan nak samo kito santap.
Dipanggiah Datuak Mangkudun, Manjawab Datuak Katumangguangan. Aiah talotak mintak diminum. Nasi tahidang mintak di Makan. Sakian sajo panyombahan, kato diharap ditarimo, dimintak buni nak kumbali !

Dt. Parpatiah : LAH SASMPAI DEK DATUAK ?…………( Lah sampai )

Aiah talatak mintak diminum, Nasi tahidang mintak di Makan ! Kan baitu kato Datuak ?!
(Bona)
 
Nan kajadi toguah jo saponyo dek kami sakorek dari sabalah kaniak. Nan Bak santano urang ba biduak, Biduak ameh Pandayuang perak, Lantai intan-layiah suaso, Nangkodo Rang bijak tahu pandai, Ari di angin nan basiwik, tahu di ombak,nan basabuang, pandai manjago pasang turun naiak, Angin tonang Ombak salosai disinan Biduak kito layiah kan.
Nak jaleh Niat ko sampai, nak osah kauah salamat, nak jaan dimabuak iko juwo ; Duduak lah Datuak di Kamudi, kami nak togak di Haluan, Biduak Nak samo kito Layiah kan. Nan bagantuang ditali taguah, samo bapilin kaduwonyo. Walau pun kami nan Datuak Suruah, Datuak Nak samo santap pulo.

# Alua Pasambahan Makan

Dt Mangguang : LAH SAMPAI DEK DATUAK ?…………………..( Lah sampai )!
Walau pun kami nan Datuak suruah, Datuak nak samo santap pulo ! Kan baitu kato Datuak ?
(Bona) Nan kajadi taguah jo saponyo dek kami sakorek sabalah kaniak, donga dek Datuak nak kami handaikan :

Limbago Jalan Batompuah.
Itu Pusako Niniak Mamak.
Sadang mambuwek kami lai Namuah.
Kununlah Mamakan Nasi nan lah Ado.

 

Kini baitu lah dek Datuak ! Nak tahu jo Pakan Rabaa. Turuik lah Jalan ka Pakan Sinayan. Basimpang jalan ka Padang Balimbiang. Kami Mulai jo Bismillah. Iringi dek Datuak jo Basuah Tangan. Sudah makan kito Barundiang.

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIM.
 
DILANJUTKAN MAKAN BERSAMA
 
Catatan :
Setiap kata / kalimat yang ditulis dengan garis miring adalah jawaban dari lawan bicara.

Sebelumnya :  Alua Pasambahan Makan dan Minum | Part  1 – Pambukak Kato